Ajokorttikoulutus

MIKSI OPETUSTA?

Kuljettajaopetuksen tavoitteena on edistää oppilaiden kehittymistä vastuullisiksi kuljettajiksi antamalla heille perusvalmiudet kuljettaa ajoneuvoa liikenteessä turvallisesti. Tarkoituksena on, että he tuntevat vastuunsa kuljettajina myös muiden tienkäyttäjien turvallisuudesta ja ympäristövaatimusten huomioon ottamisetsa ja sovittavat ajotapansa sen mukaisesti. (Lähde: ajokorttilaki 4.luku, 35§).

Moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettamiseen tarvitaan pääsääntöisesti aina kyseistä ajoneuvoluokkaa vastaava ajo-oikeus.  (Lähde: www.ajovarma.fi)