Henkilöauton ajokortin kuljettajaopetus uudistui

Uusi kolmivaiheinen kuljettajaopetusmalli otettiin käyttöön 19.1.2013. Se lisäsi ajo-opetuksen määrää entisestä opetusmallista. Kolmivaiheinen kuljettajaopetus jaetaan toisiinsa kytkeytyviin vaiheisiin: perusvaihe, harjoitteluvaihe ja syventävä vaihe. Perusvaihe vastaa entisen mallin mukaista ensimmäistä vaihetta.

Opetuksen pääpaino on perusvaiheessa, jonka jälkeen seuraa kuljettajantutkinto. Myönnetty ajo-oikeus oikeuttaa siirtymään harjoitteluvaiheeseen, jonka jälkeen suoritetaan kuljettajaopetuksen päättävä syventävä vaihe. Ensimmäisen ja viimeisen vaiheen väli on vähintään kolme kuukautta, mutta pitkäaikaisen ajokortin saa aikaisintaan vuoden kuluttua kuljettajantutkinnosta. Harjoittelu- ja syventävävaihe on suoritettava kahden vuoden kuluessa lyhytaikaisen kortin saamisesta.

Opetuksen voi aloittaa, kun oppilas on täyttänyt 17 vuotta, mutta kortin voi suorittaa vasta täytettyään 18 vuotta.

Uudistuksen keskeisenä tavoitteena on saada oppilaat ymmärtämään oma roolinsa vastuullisena kuljettajana.

SEURAAVAT B-KURSSIMME ALKAVAT:

 

Harjoitteluvaihe

 • Kysy toimistoltamme

 

Syventävä vaihe

 • Kysy toimistoltamme

 

 

Opetuksen vaiheet

Perusvaiheessa teoriaopetusta on vähintään 19 tuntia ja ajo-opetusta vähintään 18 tuntia. Perusvaihe päättyy hyväksytyn kuljettajantutkinnon suorittamiseen ja sen jälkeen saa lyhytaikaisen ajokortin.

Harjoitteluvaiheeseen sisältyy itsenäistä opiskelua ja ajoharjoittelua sekä palautejakso autokoulussa, johon kuuluu 1 tunti teoriaopetusta ja 2 tuntia ajo-opetusta.

Syventävässä vaiheessa kehitetään perusvaiheen opetuksessa ja harjoitteluvaiheessa hankittuja tietoja ja taitoja. Siinä myös lisätään valmiuksia ajaa vaikeissa olosuhteissa, tunnistaa ja välttää vaaratilanteita sekä ottaa huomioon ympäristövaikutuksia. Syventävässä vaiheessa sekä teoriaopetusta että ajo-opetusta on 4 tuntia.

B-luokan syventävän vaiheen opetuksen voi aloittaa aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun ajokoe on hyväksytty. Myös harjoitteluvaiheen palautejakson opetus pitää olla saatu.

(Lähde: Trafi.fi)

 

Hinnat:

Perusvaihe

 • 1940,00 € (sis. alv. 24%),
  sisältää pimeänajo-opetuksen sekä liukkaan radan harjoittelun
 • Lisäksi seuraavat viranomaismaksut:
  • ajokorttilupa 60 €
  • ajoharjoitteluratamaksu 43 €
  • teoriakoe 28 €
  • ajokoe 59 €
  • ajokortti 24 €

 

Harjoitteluvaihe

 • 210,00 € (sis. alv. 24%)

 

Syventävä vaihe

 • 360,00 € (sis. alv. 24%)
 • Lisäksi ajoharjoitteluratamaksu 75,00 €
  • Tarvittaessa autokoulun auton käyttö radalla +55,00 €