C1-  JA  C-AJOKORTTIOPETUS

Kurssimme alkavat:

  • 28.1.2019, Joensuu
  • 11.2.2019, Joensuu
  • 19.2.2019, Vantaa
  • 12.3.2019, Iisalmi
  • 26.3.2019, Kuopio
  • Ota yhteyttä p. 044 7500 270, järjestämme koulutuksia kysynnän mukaan

C1-luokkaan kuuluvat kuorma-autot ja muut ajoneuvot:
* joiden kokonaismassa ylittää 3500 kg, mutta enintään 7500 kg
* joissa on kuljettajan lisäksi tilaa enintään kahdeksalle henkilölle

ajoneuvoyhdistelmät:
* joiden vetoauto kuuluu tähän luokkaan
* hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on enintään 750 kg

C1-luokan ajokorttiopetus sisältää:
* teoriaopetusta 9 oppituntia
* ajo-opetusta 5 ajotuntia

Tutkintoon pääsemisen edellytykset:
* Ikä vähintään 18 vuotta
* voimassa oleva ajokorttilupa
* suoritettu tutkinnon luokkaa vastaava kuljettajaopetus
* vähintään B-luokan ajoneuvon Suomessa saatu ajo-oikeus tai ulkomailla annettu vastaavan luokan ajokortti

C-luokkaan kuuluvat kuorma-autot ja muut ajoneuvot:
* joiden kokonaismassa ylittää 3500 kg
* joissa on kuljettajan lisäksi tilaa enintään kahdeksalle henkilölle

ajoneuvoyhdistelmät:
* joiden vetoauto kuuluu tähän luokkaan
* hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on enintään 750 kg

liikennetraktorit:
* niihin kytkettyine hinattavine ajoneuvoineen

C-luokan opetus sisältää:
* Teoriaopetusta 12 oppituntia
* ajo-opetusta 10 tuntia

Jos sinulla on entuudestaan C1 -ajo-oikeus:
* teoriaa 3 tuntia
* ajo-opetusta 5 tuntia

Jos sinulla on voimassaoleva, koulutuksen kautta hankittu kuljettajan ammattipätevyys:
* joka on saavutettu vähintään vuosi ennen tutkintoon tuloa tai nopeutetulla koulutuksella kaksi vuotta ennen tutkintoon tuloa
* Opetusvaatimus: teoriaa 1 tunti ja ajo-opetusta 2 tuntia

Tutkintoon pääsemisen edellytykset:
* Ikä vähintään 21 vuotta tai 18 vuotta, jos tutkinnon suorittajalla on kuorma-auton kuljettajan perustason ammattipätevyys sekä
* voimassa oleva ajokorttilupa
* suoritettu tutkinnon luokkaa vastaava kuljettajaopetus
* vähintään B-luokan ajoneuvon Suomessa saatu ajo-oikeus tai ulkomailla annettu vastaavan luokan ajokortti TAI
* C-luokan tutkintoa suoritettaessa tutkinnon suorittajalla on Suomessa saatu C1-luokan ajo-oikeus tai ulkomailla annettu vastaavan luokan ajokortti
* suoritettu vaadittava kuljettajaopetus TAI
* Suomessa saatu C1-luokan ajo-oikeus tai ulkomailla annettu vastaavan luokan ajokortti
* voimassaoleva, koulutuksen kautta hankittu kuljettajan ammattipätevyys, joka on saavutettu vähintään vuosi ennen tutkintoon tuloa tai nopeutetulla koulutuksella kaksi vuotta ennen tutkintoon tuloa
* suoritettu vaadittava määrä täydentävää kuljettajaopetusta TAI
* tutkinnon suorittajalla on tai on ollut Suomessa saatu tutkinnon luokkaa vastaava ajo-oikeus tai ulkomailla annettu vastaavan luokan ajokortti.

** Hinnat:
————————————————————

C1-kortti (aiempi korttiluokka B), hinta 900,00 € (sisältää alv. 24%).

Ei sisällä seuraavia viranomaismaksuja

* ajokorttilupa 40 €

* teoriakoe 35 €

* ajokoe 99 €

C-kortti (aiempi korttiluokkaB), 1380,00 € (sisältää alv. 24%).

Ei sisällä seuraavia viranomaismaksuja

* ajokorttilupa 40 € (jos pitkäaikainen kortti) tai 60 € (jos lyhytaikainen)

* teoriakoe 31 €

* ajokoe 99 €

C-kortti (aiempi korttiluokka C1), 583,00 € (sisältää alv. 24%).

Ei sisällä seuraavia viranomaismaksuja

* ajokorttilupa 40 €

* teoriakoe 35 €

* ajokoe 99 €