Ajokortin hankkiminen

Ajokorttilupa

Kuljettajantutkintoon pääsemisen edellytyksenä on, että kokelas täyttää säädetyn ikävaatimuksen ja hänellä on ajokorttilupa tai poliisin määräys kuljettajantutkinnon suorittamiseksi. Teoriakoe on suoritettava hyväksytysti ennen ajokoetta.

Kuljettajantutkinto

Kuljettajantutkinnon tavoitteena on varmistaa, että tutkinnon suorittaja on saavuttanut kuljettajaopetukseen sisältyvät asiat, osaa toimia vastuullisena kuljettajana huomioiden turvallisuuden, sosiaalisuuden ja ekologisuuden sekä kykenee soveltamaan ajamisen perustaitoja itsenäisesti ja turvallisesti erilaisissa liikennetilanteissa.

Teoriakoe

Kuljettajantutkinnon teoriakokeen tarkoituksena on varmistaa, että kokelas tuntee ajoneuvoluokkaa koskevat säännöt ja määräykset. Koe tehdään tietokoneella tutkinnon vastaanottajan toimipaikalla.

Harjoitusluvan hakijan käsittelytaidon osoittaminen

Ajokorttilain (386/2011) 45 § mukaan tieliikennelain 68 §:ssä tarkoitetun moottoripyörän harjoitusluvan myöntämisen yhtenä edellytyksenä on, että hakija on osoittanut tutkinnon vastaanottajalle hallitsevansa moottoripyörän käsittelyn Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin ohjeiden mukaisesti. Tämän ohjeen mukainen käsittelykoe suoritetaan aina tutkinnon vastaanottajalle. Käsittelykoetta ei tarvitse suorittaa uudelleen kuljettajantutkinnon ajokokeen yhteydessä. Hyväksytysti suoritettu käsittelykoe on voimassa yhdeksän kuukautta.

Ajokoe

Kuljettajantutkinnon ajokokeen tavoitteena on varmistua, että kokelas hallitsee ajoneuvon erilaisissa liikennetilanteissa. Ajokokeen kesto on 45–75 minuuttia tutkintoluokasta riippuen. Erillinen käsittelykoe ajokokeen yhteydessä suoritetaan aina seuraavissa luokissa: AM/120, A1, A2 A, B/96, BE, C1E, CE, D1E, DE ja LT. (Muissa luokissa ajoneuvon käsittelytaitoa mitataan mm. peruutustehtävällä.)

Lyhytaikainen ajokortti
Lyhytaikainen ajokortti on voimassa kaksi vuotta auton ajo-oikeuden alkamisesta, ja se toimitetaan postitse. Jos ajokortin toimittaminen ei syystä tai toisesta ole mahdollista, ajokortin luovuttaa poliisi. Aikaisempi ajokortti tai todistus hyväksytystä kuljettajantutkinnosta palautetaan postilähetyksen mukana tulevien ohjeiden mukaisesti tai jos ajokortin luovuttaa poliisi, poliisille.

Ajo-oikeus kuljettajantutkinnon jälkeen

Ajo-oikeus kuljettajatutkinnon jälkeen Kuljettajaopetuksen perusvaiheen ja hyväksytyn kuljettajantutkinnon jälkeen myönnetty ajo-oikeus oikeuttaa siirtymään harjoitteluvaiheeseen. Tämän jälkeen suoritetaan kuljettajaopetuksen päättävä syventävä vaihe. Ensimmäisen ja viimeisen vaiheen väli on vähintään kolme kuukautta, mutta pitkäaikaisen ajokortin saa aikaisintaan vuoden kuluttua kuljettajantutkinnosta. Harjoittelu- ja syventävä vaihe on suoritettava kahden vuoden kuluessa lyhytaikaisen kortin saamisesta.

Pitkäaikainen ajokortti
Toimitetaan hakijalle postitse. Jos ajokortin toimittaminen ei syystä tai toisesta ole mahdollista, ajokortin luovuttaa poliisi. Aikaisempi ajokortti tai todistus hyväksytystä kuljettajantutkinnosta palautetaan postilähetyksen mukana tulevien ohjeiden mukaisesti tai jos ajokortin luovuttaa poliisi, poliisille.
(Lähde: Ajovarma.fi)