Kurssimme alkavat:

TIETURVA 2

TIETURVA 2, kertauskurssi

 

Kurssien hinnat:

Tieturva 2 (2 pv.) 318,55 € + alv. 24% (395,00 €), sisältää kahvit ja ruokailun.

Tieturva 2 -kurssi on tarkoitettu tiellä, kadulla tai muulla liikennealueella liikenne- ja työturvallisuudesta huolehtiville ja niistä vastuussa oleville henkilöille. Kurssin tavoitteena on antaa valmiudet:

  • Tiellä tehtävien töiden riskien tuntemiseen ja niihin varautumiseen.
  • Turvallisuusasioiden huomioimiseen suunnittelussa ja toteuttamisessa.
  • Lakisääteisten suunnitelmien tuntemiseen ja laatimiseen.
  • Lakisääteisten tarkastusten tuntemiseen.
  • Yhdenmukaiseen käyttäytymiseen tiellä tehtävässä työssä.
  • Perehdyttämisvelvoitteiden tuntemiseen.
  • Rakennuskohteen eri osapuolten vastuiden tuntemiseen.

Kaksipäiväisen kurssin ja siihen kuuluvan tutkinnon suorittaminen oikeuttaa saamaan henkilökohtaisen Tieturva 2 -kortin. Edellytyksenä Tieturva 2 -kurssille pääsemiselle on voimassa oleva Tieturva 1 -pätevyys.

Pätevyys ja kortti ovat voimassa 5 vuotta

1.1.2019 alkaen Tieturva 2 pätevyyden uusiminen edellyttää 2-päiväistä kertauskurssia niiltä, jotka ovat käyneet vanhanmallisen Tieturva 2 – koulutuksen. Tieturva 2-pätevyyden uusijoiden on etukäteen kerrattava Tieturva 1 -peruskurssin uusimman oppikirjan tietoja.

Kertauskurssille on hakeuduttava Tieturvakortissa ilmoitetun viimeisen voimassaolokuukauden kuluessa tai ennen sitä.

(lähde: www.spek.fi)